پکینگ-کاستاش-پلی-اورتان-تکتاز-صنعت

-----_1679732332
5,000 تومان


  • مشخصات فنی
وزن: 0.2 g
عرض: 0.23 in
طول: 0.7 in
ارتفاع: 0.2 in
بِرَند: سری سومسری سوم