دیافراگم-لاستیکی-منجید-دار-با-روکش-PTFE

------ptfe
رایگان


  • مشخصات فنی
وزن: 0.9 g
عرض: 3.5 in
طول: 7 in
ارتفاع: 3.5 in
بِرَند: سری اچسری اچ