اورینگ-لاستیکی-بوش-سیلندر

---_1259139936
رایگان


  • مشخصات فنی
وزن: 1.5 kg
عرض: 7 in
طول: 14 in
ارتفاع: 2 in
بِرَند: سری دلسری دل