دیافراگم-لاستیکی-تکتاز-صنعت

---_864894105
رایگان


  • مشخصات فنی
وزن: 2 kg
عرض: 9 in
طول: 14 in
ارتفاع: 5 in
بِرَند: سری اچسری اچ